Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser hos Vejle Musikteater

 1. Du kan deltage i samme konkurrence én gang.
 2. Du skal være bosat i Danmark for at deltage.
 3. Konkurrencevinderne kontaktes direkte og Vejle Musikteater forbeholder sig retten til at offentliggøre navn på vinderen på www.vejlemusikteater.dk og andre medier, som Vejle Musikteater anvender.
 4. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder Vejle Musikteater sig retten til ikke at offentliggøre vinderne.
 5. Vinderen/vinderne vil normalvis modtage sin/deres præmie senest 1 uge fra den dato hvor konkurrencen er afsluttet.
 6. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.
 7. Vejle Musikteater forbeholder sig retten til at genudlodde præmier, der ikke er afhentet senest 2 uger efter de er vundet. I forbindelse med afhentning af præmier kan Vejle Musikteater kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, som fx pas eller kørekort.
 1. Konkurrencetilmeldinger/-svar modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil normalvis ikke komme i betragtning.
 2. Det er alene Vejle Musikteater, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.
 3. I tilfælde af tvivl eller uenighed om indholdet i konkurrencevilkårene er det Vejle Musikteater, der fastlægger fortolkningen.
 4. Alle skatter og afgifter til Staten er betalt.
 5. Ved deltagelse i en konkurrence hos Vejle Musikteater accepterer konkurrencedeltagerne automatisk og uden videre Vejle Musikteaters konkurrencebetingelser.