Et grønnere Vejle Musikteater

Den smukke natur som omgiver Vejle og musikteatret, er en konkret daglig påmindelse for os om, hvad der er på spil.

Her indbyder vi dig til at læse om vores strategi og indsatser på det grønne område.


Vi skal krybe før vi kan gå

Det er vigtigt for os at sige, at vores arbejde med et grønnere musikteater IKKE er en facitliste. Det er skridt på en spændende grøn rejse. Rejsen – eller processen – afsluttes i princippet aldrig, men er et blivende fokus på at udvikle og forbedre den grønne vej for miljøet og Vejle Musikteater.I Vejle Musikteater bestræber vis os på at arbejde strategisk og konkret med et grønnere musikteater. Derfor har vi i 2023 i et samarbejde med et eksternt konsulentfirma, udarbejdet vores første grønne regnskab (Carbon Management Strategi Plan). Vi har anvendt data for året 2019, som er såkaldt baseline år. Det var det seneste normale år før Corona i forbindelse med udarbejdelsen regnskabet i 2023.


Formålet med vores grønne regnskab

Læs mere

Formålet er tredelt. Vores grønne regnskab kortlægger og analyserer Vejle Musikteaters værdikæde/arbejdsprocesser i forhold til energiforbrug og aftryk på miljøet. Samtidigt bidrager det med konkrete forslag på indsatser, hvormed Vejle Musikteaters aftryk kan reduceres. Det er et redskab til at skabe kort- og langsigtet værdi for miljøet og Vejle Musikteater.


Arbejdsproces og metode

Læs mere

Med baggrund i en værdikæde-analyse af arbejdsprocesserne i Vejle Musikteater, er energiforbrug og miljøaftryk inddelt og målt i tre såkaldte ”Scopes”. Vi har som nævnt anvendt data for året 2019, som er såkaldt baseline år. Det var det seneste normale år før Corona i forbindelse med udarbejdelsen regnskabet i 2023.

Scope 1: Er det direkte aftryk af energiforbrug fra aktiviteter, som Vejle Musikteater selv kan kontrollere. Det er fx forbrug af energi ved egen transportpark og egen produktion. Bemærk: I Vejle Musikteater forbruges der ikke energi i Scope 1.  

Scope 2: Er det indirekte aftryk af energiforbrug – elektricitet, vand eller opvarmning samt medarbejderes transport, internet m.v.. Det er forbruget i Vejle Musikteater, som er frembragt/produceret på andre lokationer end i Vejle Musikteater.

Scope 3: Er det indirekte aftryk af energiforbrug, som finder sted i andre dele af Vejle Musikteaters værdikæde. Her skelnes der mellem up- og downstream-aktiviteter. I princippet er det de aktiviteter, der finder sted inden (up-stream) og efter (downstream) en given transaktion/et samarbejde med Vejle Musikteater. Her kan forbruget ”kun” indirekte henledes til Vejle Musikteater. Det kan fx være gæsters og samarbejdspartners transportforbrug.

Kilde: Sustain Business og GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, 2011, som er anvendt i Vejle Musikteaters grønne regnskab.


Indsigt – vores forbrug/aftryk

Læs mere

Vejle Musikteaters samlede årlige CO2-aftryk var på 1410 ton i 2019

Af det samlede CO2-aftryk på 1410 ton i 2019, udgør 164,9 ton CO2 (eller 12 %) det forbrug der udelukkende kan spores til aktiviteter internt i Vejle Musikteater. Det udgør musikteatrets årlige forbrug af elektricitet, vand og opvarmning samt affald og materialeforbrug.

Det indirekte aftryk af energiforbruget i Vejle Musikteater, som er det aftryk der finder sted i eksterne dele af Vejle Musikteaters værdikæde, står for langt det største årlige CO2-aftryk. Det udgør i 2019 1245,6 ton om året, eller hele 88 % af det samlede CO2-aftryk i Vejle Musikteater. Det kan relateres til leverandører, samarbejdspartnere og gæster/kunder.

Af det årlige aftryk på 1245,6 ton, som kan spores til leverandører, samarbejdspartnere og gæster/kunder, der udgør transport langt det største CO2-aftryk i Vejle Musikteater. Transport udgør 876,4 ton CO2, svarende til 70 % af det samlede aftryk herfra.

CO2-aftryk i forhold billetter (2019)

Vejle Musikteaters gennemsnitlige CO2-aftryk pr. billet er på 2.02 kg. Til sammenligning ligger gennemsnitsaftrykket for lignende huse (teatre) på 2.72 kg. CO2 pr. billet. For store venues, som arenaer, ligger det gennemsnitlige CO2-aftryk på 6.08 kg. pr. billet. (Kilde: Sustain Business)

Det årlige energiforbrug (2019)

I Vejle Musikteater bruger vi 602 m3 vand. Når vi tænder for scenelys og øvrige elektrificerede energikilder, så brugte vi i 2019 345.792 kWh. Endvidere opvarmede vi musikteatret med et forbrug på 446.690 kWh.


Model: Forbrug i Vejle Musikteater 2019. Kilde: Sustain Business


Hent og læs vores grønne regnskab

Læs mere

Sammen med eksterne eksperter har vi brugt godt et år på at udarbejde vores første grønne regnskab. Hele organisationen er blevet målt og vejet. Det har været et spændende, men også et langt og sejt træk for alle i organisationen. Det grønne regnskab er selvsagt vores fundament til at synliggøre konkrete grønne indsatser og mål. Man kan godt kalde det vores første ”grønne kompas”.

Det er vigtigt for os at pointere, at vores grønne regnskab ikke giver Vejle Musikteater én facitliste eller ét quickfix. Arbejdet på det grønne område er en vedblivende proces, hvor vi hele tiden kan og skal forbedre os med nye initiativer og mål. Men nu er vi i gang. Ja, vi skal krybe før vi kan gå! 


Her kan du læse om nogle af de indsatser vi arbejder med på vejen til et grønnere musikteater. Følg med og hold dig orienteret. Vi er i gang med at beskrive flere grønne cases, som vi snart lægger op.


Samarbejde med Textilia – miljøvenlig håndaftørring

Læs mere

Vi har indgået et samarbejde med firmaet Textilia om miljøvenlig håndaftørring med de såkaldte ‘Textilia håndstykker’ Det er genanvendelige textiler/klude, og er dermed en cirkulær løsning. Hermed har vi vinket farvel til vores gamle papir-engangsløsninger på vores mange toiletter i musikteatret.

Fakta om den cirkulære løsning med Textilia håndstykker:

  • Én klud erstatter 2-3 stykker papir
  • Genavendes op til 300 gange
  • 30% mindre drivhusgas sammenlignet med papir
  • Reducerer materialestrømme
  • Hygiejnecertificeret løsning

Gennem et chip- og sporingssystem får vi indblik i forbrugsmønster, så vi kan følge med og tilpasse mængden af håndstykker i cirkulation. Textilia står for vask, levering og afhentning klude.

Kilde: Textilia informationsfilm

Samarbejde med glassFORever

Læs mere

I Vejle Musikteater anvender vi genvendelige glas/kopper. Vi har indgået et samarbejde med den danske virksomhed glassFORever, som udvikler løsninger inden for produktion af genanvendelig service med fokus på miljø/genbrug samt høj funktionalitet/brugeroplevelse. På den måde bruger vi færre af naturens råmaterialer og slipper for den ødelæggende forbrænding eller glas og kopper som er gået itu.

Det specialudviklet materiale sikrer også, at glassene aldrig splintrer og efterlader glasskår. De ligner og føles som almindelige glas, så vores gæster opnår samme høje kvalitetsoplevelse. 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Design-uden-navn-11-1024x372.png


Solcelleprojekt – vi arbejder på at blive 80 % selvforsynende med el

Læs mere

Vejle Kommune har valgt Vejle Musikteater som grøn projektcase med henblik på etablering af solceller på musikteatrets tagflade. Målet er op til 80 % selvforsyning med el.

Erfaringerne herfra skal efterfølgende deles med andre relevante kommunale institutioner.

Forventes i drift i løbet af 2024. 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er solceller_1100_400-1024x372.png


Dialog med Danmarks Underholdningsorkester – grønnere kulturproduktion

Læs mere

I 2024 opstarter Vejle Musikteater og Danmarks Underholdningsorkester dialog om grønnere kulturproduktion. Her vil vi sammen se på målemetoder, løsninger og indsatser for hvordan vi kan opnå en grønnere kulturproduktion. Det handler i sær om det såkaldte Scope 3, som i Vejle Musikteater grønne regnskab er opgjort som den største andel af forbruget/aftrykket. I princippet er det de aktiviteter, der finder sted inden (up-stream) og efter (downstream) en given transaktion med Vejle Musikteater. Her kan forbruget ”kun” indirekte henledes til Vejle Musikteater. Det kan fx være gæsters og samarbejdspartners transportforbrug samt øvrigt forbrug, som skal undersøges nærmere. Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Design-uden-navn-12-1-1024x372.png


LED-projekt – udskiftning af lyskilder

Læs mere

Vi har installeret LED-pærer i 95 % af Vejle Musikteaters lyskilder. LED-pærer bruger 4-5 gange mindre strøm. Derudover kan det faktisk heller ikke ikke betale sig at bruge de gamle pæretyper som gløde- og halogenpærer – selv ikke hvis vi fik dem gratis!

Installation af LED-pærer i Store Sal


Batteriløsning til store udendørskoncerter

Læs mere

Case lægges snart op…


Genbrugelige ølkrus til Rock i Byparken

Læs mere

Case lægges snart op…


Digitalt hus – udfasning af tryksager og print

Læs mere

Case lægges snart op…


Hør om vores arbejde med et grønnere musikteater

Vi inviterede Vejle Musikteaters Sous- og bookingchef, samt ESG-ansvarlige, Tor Futtrup ind i musikteatrets podcaststudie. Her fortæller han om musikteatrets grønne regnskab og om nogle af de grønne indsatser, som er i støbeskeen og dem som allerede er implementeret. Ja, hør om hvordan sporerne er ved at blive lagt til et grønnere  musikteater.