Lån Vejle Musikteater

Vejle Musikteater er et topmoderne teater og spillested i klassiske og lækre rammer.

Vi er samtidigt en kommunal organisation i Vejle Kommune, som refererer til Kultur og Idræt, Kulturudvalget. Derfor har du mulighed for at ansøge om at låne Vejle Musikteater.

Her kan du læse om hvordan du evt. kan komme i betragtning til at låne vores unikke hus.

Udlån af salene
Vejle Kommune udlåner, mod et brugergebyr på kr. 3.500,- excl. moms pr. dag, Store Sal eller Jacob Gade Salen i Vejle Musikteater til afholdelse af kulturelle arrangementer.

 • Disse arrangementer skal være skabt af ikke kommercielle foreninger, institutioner, eller lignende. Som f.eks. teaterforeninger og musikforeninger.
 • Arrangørerne skal være hjemmehørende i Vejle Kommune.
 • Evt. overskud/underskud ved arrangementerne er Vejle Musikteater uvedkommende
 • Ved arrangementer med billetsalg skal Vejle Musikteaters billetsystem benyttes.
 • Vejle Musikteater forbeholder sig ret til at afvise arrangementer, som det vurderes ikke passer til Vejle Musikteaters kunstneriske profil, eller som på anden måde vurderes ikke passer til Vejle Musikteater.

Hør nærmere om dine muligheder

 • Kontakt arrangementskoordinator, Inge Marie Jørgensen, på mail: inmaj@vejle.dk, eller på telefon 7943 2024, hvor du kan stille spørgsmål og forhøre dig om evt. ledige dage.
 • Herefter udfylder du et online ansøgningsskema, nederst på denne side.
 • Hvis din ansøgning godkendes, modtager du en aftale fra Vejle Musikteater.  Herefter kan evt. aftale et produktionsmøde med teatrets personale.

Det forventes at:

 • Arrangementet er af en størrelse som egner sig til salenes størrelse.
 • Der udarbejdes et realistisk budget.
 • Der er et rimeligt antal tilskuere i forhold til salens størrelse.
 • Der efter afholdt arrangement fremsendes et regnskab.

Aftalen inkluderer

 • Leje af salen.
 • Musikteatres tekniske personale, – dog max 8 mandetimer pr. dag. Herefter betales der pr. time.
 • Rengøring.
 • Placøser.

Teknik der er inkluderet

Scene:

 • Podier.
 • Inddækning.
 • PVC.
 • OH

Lyd:

 • Lyd pult.
 • 4 ch. trådløse mikrofoner.
 • Div. kablede mikrofoner.
 • Monitorer som reguleres fra pulten i salen.
 • Stativer og kabler til det hele.

Lys:

 • Konventionelle lamper.
 • Lys pult.
 • Røg maskiner.
 • For kabling til det hele.

Bemærk: Udover brugergebyret skal der betales for følgende

 • Tekniktimer udover de i aftalen aftalte 8 timer.
 • Indlejet teknisk udstyr.
 • Billetgebyr.
 • Garderobe gebyr.
 • Projektor.
 • Bevæge lamper.
 • Flygelstemning.
 • Øvrige omkostninger vedr. div. som er ikke er indeholdt i aftalen.

Øvrige betingelser er beskrevet i den aftale, som modtages fra Vejle Musikteater ved indgåelse af en aftale.

 

Ansøgning

Ansøgning til benyttelse af Vejle Musikteater mod et brugergebyr på kr. 3.500,- excl. moms pr. dag.
Send en mail med nedenstående oplysninger til Inge Marie Jørgensen på inmaj@vejle.dk.

 • Ansøger (forening, institution og lign.)
 • Adresse
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-mail
 • Arrangement
 • Sal (Store Sal eller Jacob Gade Salen)
 • Dato for arrangement
 • Start og sluttidspunkt ( Pausen vil typisk være 20 minutter)
 • Get in tid for teknik og medvirkende
 • Evt. prøvedage
 • Estimeret antal tekniktimer
 • Hvad skal der bruges af teknik
 • Forventet antal tilskuere
 • Salg af billetter
 • Budget – Udgifter, indtægter og netto
 • Evt. kommentarer

 

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger?! Bemærk, at Vejle Musikteater er forpligtet til at slette alle indkomne e-mails og vedhæftede dokumenter/bilag, som indeholder personfølsomme oplysninger, fx CPR-nr. mv. I så fald skal du kontakte os via en krypteret digital postkasse. Som privatperson er det fra www.e-Boks.dk , og som virksomhed fra www.virk.dk . I begge tilfælde skal du vælge Vejle Kommune, Vejle Musikteater.