Vejle Musikteater er trekantområdets største musikteater og har måske Danmarks smukkeste sal, Store Sal.
Så vi kan godt forstå, at at du er interesseret i at benytte vores fantastiske rammer.
Da musikteatret hører under Vejle Kommune, kan du ansøge Vejle Musikteater om at låne en af vores sale – enten Store Sal eller Jacob Gade Salen. Du er velkommen til at klikke på enten Store Sal eller  Jacob Gade Salen, og læse mere om salenes teknik, kapacitet, egenskaber mv.
Men husk også at læse alt det praktiske om udlån herunder.

Praktisk om udlån af salene
Mod et brugergebyr på kr. 3.500,- excl. moms pr. dag, udlåner Vejle Kommune Store Sal eller Jacob Gade Salen, og de skal anvendes til kulturarrangementer. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal dage til rådighed om året, så det er en god idé at ansøge i god tid.

Herunder kan du læse om nogle grundlæggende krav, som skal være opfyldt, når du ansøger:

 • Vi forventer, at kulturarrangementet er arrangeret af ikke-kommercielle foreninger, institutioner eller lignende. Som f.eks. teaterforeninger, musikforeninger eller lignende.
 • Arrangøren skal være hjemmehørende i Vejle Kommune.
 • Hvis arrangementet har billetsalg, skal Vejle Musikteaters billetsystem (Billetten).
 • At arrangementet har en størrelse, som egner sig til salenes størrelse.
 • At arrangementet kan tiltrække et passende antal tilskuere i forhold til salenes størrelse.
 • At arrangøren udarbejder et realistisk budget.
 • At der efter afholdt arrangement, fremsendes et regnskab til Vejle Musikteater.
 • Et eventuelt overskud/underskud i forbindelse med arrangementer er Vejle Musikteater uvedkommende, så arrangøren bærer alene det fulde ansvar deangående.
 • Arrangøren står selv for markedsføring af arrangementet

Vær opmærksom på, at Vejle Musikteater forbeholder sig retten til at afvise arrangement, som det vurderes ikke er kompatibel med musikteatret profil og/eller øvrig programplanlægning.

Sådan ansøger du

 • Du skal altid kontakte vores arrangementskoordinator, Inge Marie Jørgensen, på mail: inmaj@vejle.dk, eller på telefon 7943 2024, så vil hun guide dig om dine muligheder.
 • Herefter skal du udfylde et online ansøgningsskema, som du finder nederst på denne side.
 • Hvis din ansøgning godkendes, sender vi aftale til dig. Herefter kan du evt. aftale et produktionsmøde med teatrets personale.

Aftalen indeholder

 • Leje af salen.
 • Timer til musikteatres tekniske personale. Det vil sige i alt 8 mandetimer pr. dag. Timer her udover afregnes pr. afholdt time.
 • Rengøring.
 • Placøser.
 • Eventuel oprettelse i musikteatret billetsystem samt på hjemmeside.

Teknik der er inkluderet

Scene:

 • Podier.
 • Inddækning.
 • PVC.
 • OH

Lyd:

 • Lydpult.
 • 4 ch. trådløse mikrofoner.
 • Div. kablede mikrofoner.
 • Monitorer som reguleres fra pulten i salen.
 • Stativer og kabler.

Lys:

 • Konventionelle lamper.
 • Lyspult.
 • Røgmaskiner.
 • For-kabling.

Bemærk: Udover brugergebyret skal der betales for følgende

 • Tekniktimer udover de i aftalen aftalte 8 mandetimer.
 • Indlejet teknisk udstyr.
 • Billetgebyr.
 • Garderobe gebyr.
 • Projektor.
 • Bevæge-lamper.
 • Flygelstemning.
 • Øvrige omkostninger, som er ikke er indeholdt i aftalen.

Øvrige betingelser er beskrevet i den aftale, som modtages fra Vejle Musikteater ved indgåelse af en aftale.[/one_half_last]

Ansøgning

Ansøgning til benyttelse af Vejle Musikteater mod et brugergebyr på kr. 3.500,- excl. moms pr. dag.
Send en mail med nedenstående oplysninger til Inge Marie Jørgensen på inmaj@vejle.dk.

 • Ansøger (forening, institution og lign.)
 • Adresse
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-mail
 • Arrangement
 • Sal (Store Sal eller Jacob Gade Salen)
 • Dato for arrangement
 • Start og sluttidspunkt (Pausen vil typisk være 20 minutter)
 • Get In-tid for teknik og medvirkende
 • Evt. prøvedage
 • Estimeret antal tekniktimer
 • Hvad der skal bruges af teknik
 • Forventet antal tilskuere
 • Salg af billetter
 • Budget – udgifter, indtægter og netto
 • Evt. kommentarer

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger?! Bemærk, at Vejle Musikteater er forpligtet til at slette alle indkomne e-mails og vedhæftede dokumenter/bilag, som indeholder personfølsomme oplysninger, fx CPR-nr. mv. I så fald skal du kontakte os via en krypteret digital postkasse. Som privatperson er det fra www.e-Boks.dk , og som virksomhed fra www.virk.dk . I begge tilfælde skal du vælge Vejle Kommune, Vejle Musikteater.